Sjælens billeder

En serie på 10 billeder lavet i efteråret 2032. Inspirationskilde har været Thomas Moores bog: “Tag vare på sjælen”. Udgangspunktet: Et stort akvarelpapir 50×65 cm , hvor ‘bunden’ er malet i ‘vådt i vådt’. Herefter er papiret blevet tørre og figurer er efterfølgende blevet ‘tryllet frem’.
Paradis æblet
Helhesten (følsom udgave)
“Love”
Frøen (en fordækt prins?)
Masker i tågen
Guldet i mulden