Sjælens billeder

En serie på 20 billeder lavet i efteråret 2023. Inspirationskilde har været Thomas Moores bog: “Tag vare på sjælen”. Udgangspunktet har været store akvarelark på 50×65 cm, som har været igennem et vandbad og er efterfølgende farvelagt (‘vådt i vådt’). Er så blevet tørret og figurer er blevet “fremtryllet” .
Paradis æblet
Helhesten (følsom udgave)
“Love”
Frøen (en fordækt prins?)
Masker i tågen
Guldet i mulden

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse)
Uskyld
Erindringer
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Barndommens-land-830x1024.jpg
Barndommens land
Hvem ejer/har isen?!
Magt
Vrede
Fordømmelse/tro
Korsfæstelsen
Djævlen (skyggen)
Buddhaen
Meditation
Shamanistisk drøm
Hjerte/næstekærlighed
Finale