Studie fra efteråret 2023 (serien: “Sjælens billeder)